Strona główna

AKTUALNOŚCI 2011

Posiedzenie Zarządu i KR w dniu 3.10.2011 r.

Posiedzenie Zarządu i KR w dniu 3.10.2011 r.

      3 października 2011 roku miało miejsce wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Przewodniczył Prezes Jan Marcinek.
Przyjęty porządek zebrania:
1. Powitanie
2. Przyjęcie nowych członków.
3. Informacja dotycząca Funduszu Pożyczek Wzajemnych
4. Informacja dotycząca wsparcia Klubu ..Beskid" oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
5. Dyskusja.

     Po przyjęciu porządku obrad Zarząd uchwałą 12/10/2011 Zarząd przyjął w szerego Stowarzyszenia kolejną osobę. Tym samym liczba członków organizacji wzrosła do 274 osób.
    Prezes Jan Marcinek poinformował członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej o funkcjonowaniu Funduszu Pożyczek Wzajemnych w miesiącach od lipca do września 2011 roku. W m-cu lipcu 2011 r. udzielono 7 pożyczek na kwotę: 58.000,00 zł, wypłacono udziały własne w kwocie: 3 273,34 zł. W m-cu sierpniu 2011 r. udzielono 6 pożyczek na kwotę: 73.000,00 zł, wypłacono udziały własne w kwocie: 483,34 zł. W m-cu wrzeniu 2011 r. udzielono 10 pożyczek na kwotę: 64.500,00 zł oraz wypłacono udziały własne w kwocie: 4 810,00 zł. Założono także lokatę bankową w kwocie: 10 000,00 zł.
    Prezes poinformował także o tym, że Stowarzyszenie zakupiło komplet strojów piłkarskich dla drużyny piłkarskiej Klubu Sportowego "Beskid" Żegocina, na co przeznaczono kwotę 671,97zł . Na każdej koszulce zamieszczono zostało logo SRGiWP. Zgodnie z uchwałą z poprzedniego zebrania wsparciem zostały również objęte Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze naszej gminy. Stowarzyszenie przekazało podczas I. Gminnego Turnieju MDP o Puchar Przechodni SRGiWP czek na zakup 10 szt. dresów sportowych, z przeznaczeniem dla MDP OSP w Bytomsku. Ufundowało także przechodni puchar dla zwycięskiej drużyny. Podczas turnieju czek i puchar przekazał reprezentujący Zarząd SRGiWP Tadeusz Olszewski - sekretarz organizacji. Informując zebranych o przebiegu imprezy poinformował, że była bardzo udana, dała młodym strażakom dużo radości i możliwości sportowej rywalizacji w nietypowych konkurencjach. Tadeusz Olszewski podziękował Zarządowi za te formy wsparcia i wyraził nadzieję na kontynuacje tej formy pomocy w latach następnych. 
    W dyskusji była mowa o planach zakupienia banera reklamującego Stowarzyszenie, zorganizowaniu wyjazdu do teatru lub kina, ewentualnych obchodach 15. rocznicy rejestracji SRGiWP. Była także mowa o założeniu tradycyjnej kroniki oraz zrobieniu pokazu slajdów prezentujących 15 lat działalności organizacji.

wstecz