Strona główna

AKTUALNOŚCI 2011

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej - 12.04.2011

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej - 12.04.2011

   Przyjęty na posiedzeniu Zarządu SRGiWP w dniu 12 kwietnia 2011 roku porządek obrad przedstawia się następująco:   
1. Powitanie.
2. Przyjęcie nowych członków.
3. Informacja dotycząca Funduszu Pożyczek Wzajemnych.

4. Informacja o podpisaniu umowy dotyczącej projektu "ROK OBRĘDOWY W TRADYCJI RELIGIJNEJ I LUDOWEJ ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ WPLECIONY W CZTERY PORY ROKU"
5. Akcent stowarzyszenia w obchodach 100 rocznicy urodzin pani Anny Łękawa.
6. Prośba o wsparcie finansowe Publicznego Przedszkola w Żegocinie na zorganizowanie V. Gminnego Przeglądu Tańca pt. "Roztańczone Przedszkolaki". 
7. Dyskusja.
    Po przyjęciu porządku obrad oraz nowych członków Stowarzyszenia zebrani wysłuchali informacji Prezesa Jana Marcinka o realizacji Funduszu Pożyczek Wzajemnych w styczniu, lutym i marcu 2011 r.
   W m-cu styczniu 2011 r. udzielono 8 pożyczek na kwotę: 63 000,00, wypłacono udziały własne w kwocie: 2 000,00.
   W m-cu lutym 2011r. udzielono 5 pożyczek na kwotę: 65 000,00, wypłacono udziały własne w kwocie: 5 833,32.
   W m-cu marcu 2011 r. udzielono 7 pożyczek na kwotę: 63 000,00, wypłacono udziały własne w kwocie: 3 370,00
    Prezez poinformował także: 15 marca 2011 r. została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu "Rok obrzędowy...". Urząd Marszałkowski opóźnił podpisanie umowy w związku z czym przesuwa się końcowy termin projektu. Umowa przewiduje zakończenie projektu do 31 grudnia 2011 z możliwością aneksu.
    Po dyskusji Zarząd podjął decyzję o włączeniu się w obchody 100 - rocznicy urodzin pani Anny Łękawa, zaplanowane na 25 kwuetnia 2011 roku w Łąkcie Górnej.
    Jan Marcinek  poinformował, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie złożyła podziękowanie za przyznane
środki finansowe dla pracowni plastycznej /podziękowanie zostało złożone w formie wykonanych prac przez dzieci.
   Zarząd podjął także decyzję w formie uchwały o przyznaniu pomocy dla przedszkola w Żegocinie zorganizowanie V. Gminnego Przeglądu Tańca pt. "Roztańczone Przedszkolaki". 

wstecz