Strona główna

AKTUALNOŚCI 2011

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej - 13.06.2011

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej - 13.06.2011

  • 13.06.2011
Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 Przyjęty porządek obrad:
1. Powitanie
2. Informacja dotycząca Funduszu Pożyczek Wzajemnych
3. Ustalenie terminu WZC - uchwała Zarządu
4. Przyjęcie bilansu za 2010 r.
5. Informacja o nawiązaniu współpracy z gminą Drwinia
6. Prośba o wsparcie finansowe Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej.
7. Dyskusja

2. Fundusz Pożyczek Wzajemnych:
W m-cu kwietniu 2011 r. udzielono 9 pożyczek na kwotę: 66 000,00, wypłacono udziały własne w kwocie: 5930,00
W m-cu maj 2011 r. udzielono 7 pożyczek na kwotę: 38 000,00, wypłacono udziały własne w kwocie: 31150,00.

3. Podjęto uchwałę o zwołania WZC w dniu 29 czerwca 2011 roku (godz. 17.00)

4. Podjęto uchwałę o przyjęciu bilansu za 2010 r.

5.  W dniu 06.06.2011 r. gościliśmy w Stowarzyszeniu delegację z gminy Drwinia, która zapoznała się z działalnością naszej organizacji. Wójt Gminy Drwinia chciałby założyć podobne stowarzyszenie, stąd pomysł aby nawiązać współpracę. Prezes Jan Marcinek zadeklarował gościom chęć udzielenia wsparcia i przekazął imniektóre materiały pomocne przy zakłądaniu Stowarzyszenia.
6. Dyrektor Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej wystąpił do Stowarzyszenia z prośbą o pokrycie kosztów obozu  astronomicznego dla ucznia Marcina Rośka. Zarząd przychylił się do prośby i postanowił uchwąłą przyznać na ten cel kwotę 300 zł.
     Prezes poinformował, że wpynęło podziękowanie od Przedszkola w Żegocinie za wsparcie finansowe
konkursu "Roztańczone przedszkolaki" - na ten cel przekazano kwotę 400 zł. W minionym okresie
    Stowarzyszenie włączyło się w obchody 100 rocznicy urodzin p. Anny Łękawa w dniu 25.04. 2011 roku przekazując Jubilatce okolicznościowy dyplom i wręczając kwiaty.
7. Po dyskusji Zarząd postanowił nie organizować w tym roku rozgrywek piłkarskich o Puchar Stowarzyszenia, gdyż cykl fundowania dla każdej wioski strojów piłkarskich już się zamknął. Tadeusz Olszewski zgłosił wniosek, by teraz rozpocząć wspieranie młodzieżowych drużynpożarniczych poprzez fundowanie nagród w postaci dresów dla drużyn, które uczestniczyć będą w zawodach rekreacyjnych MDP, organizowanych w okresie lata. Wniosek został przyjęty.

wstecz