Strona główna

POSIEDZENIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ - 28.03.2019

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 28.03.2019 roku.

  Kolejne wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie miało miejsce w siedzibie organizacji, w dniu 28 marca 2019 roku. Prowadził je Prezes Zarządu Jan Marcinek.
   Zgromadzeni przyjęli porządek obrad, po czym uchwałą nr 15/VI/2018 roku Zarząd przyjął do Stowarzyszenia dwóch kolejnych członków. Następnie Prezes przedstawił informacje o funkcjonowaniu Funduszu Pożyczek Wzajemnych w miesiącach listopad 2018 r. - marzec 2019.  W tym okresie udzielono 32 pożyczki na łączną kwotę 352 tys. zł; założono lokatę na kwotę ponad 5886 tys. zł. oraz wypłacono udziały w wysokości ponad 23.480 zł. Nie zanotowaniu żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu Funduszu.
   Następnie Prezes Jan Marcinek przedstawił sprawy, którymi zajmowało się ostatnio Stowarzyszenie. Były to: zakładanie profilów zaufanych dla członków Zarządu i podpisanie przy ich użyciu sprawozdań finansowych, zorganizowanie w styczniu br. szkolenia dla przedsiębiorców (nowe przepisy podatkowe), wyjaśnienie przez p. Wacława Rachwalskiego informacji dla osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, a dotyczących księgowości (26 marca).
   Prezes poinformował również, że projekt złożony do Doliny Raby był dobry, ale ze względu na innego członka projektu zbiorowego, opracowanego przez Dolinę Raby, który popełnił błędy został odrzucony, ale ponownie będzie złożony w czerwcu. Stowarzyszenie przekazało 10 książek "Rok obrzędowy...i na akcję charytatywna "Gramy dla Piotrka" (10.02.2019).
   Następnie zgromadzeni wysłuchali propozycji dotyczący zmian w Regulaminie Funduszu Pożyczek Wzajemnych i przedyskutowali je. Będą one poddane pod głosowanie na czerwcowym WZC.
    Przed dyskusją Zarząd rozpatrzył jeszcze wnioski - prośby o dofinansowanie złożone przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej (Konkurs Palm), Przedszkole w Żegocinie ("Roztańćzone Przedszkolaki"), Parafię w Żegocinie (Konkurs palm). Podjęto uchwałę o przyznaniu dofinansowań na łączną kwotę 400 zł.
    Po dyskusji Prezes Jan Marcinek zakończył posiedzenie.

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 28.03.2019 roku.  Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 28.03.2019 roku.

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 28.03.2019 roku.

wstecz