Strona główna

POSIEDZENIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ - 13.06.2019

Posiedzenie Zarzadu SRGiWP - 13.06.2019 roku.

   Kolejne, statutowe posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, odbyło się w dniu 13.06.2019 roku, w siedzibie organizacji. Zebranie prowadził Prezes Zarządu - Jan Marcinek.
  Po powitaniu przybyłych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przyjęto porządek obrad, a następnie Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do organizacji kolejnych czterech osób, dwóch z Łąkty Górnej i dwóch z Żegociny. Prezes Jan Marcinek zapoznał zebranych z funkcjonowaniem Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Działa bez zarzutu. W miesiącach kwiecień i maj 2019 roku udzielono 13 pożyczek, na łączną kwotę 128 tys. zł. W tym samym okresie wypłacono udziały własne na kwotę 42.238,32 zł, a także do FPW wpłacono środki z dwóch lokat bankowych na kwotę. 25.176,11 zł.
    Po dyskusji Zarząd przyjął uchwałę o zwołaniu XXIV Walnego Zebrania Członków na piątek - 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 18.00.
   Zarząd przedyskutował także propozycje zmian w Regulaminie Funduszu Pożyczek Wzajemnych, a dotyczą one m,. in. wysokości kredytów i zasad ich udzielania. Uchwałę w tej sprawie może podjąć dopiero Walne Zebranie Członków.
   Następnie Prezes Jan Marcinek poinformował o realizacji uchwały z poprzedniego zebrania, która dotyczy przekazania środków na 61 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego - kwota 200 zł, na XIII Gminny Przegląd Tańca "Roztańczone Przedszkolaki"- kwota 100 zł oraz nagród książkowych na Konkurs Palm Wielkanocnych 2019 w Żegocinie i Rozdzielu (dodatkowo zakupiono książki - kwota 100 zł). Przekazano także 13 książek na "Piknik Rodzinny" organizowany przez Publiczną Szkołę w Żegocinie.
   W dyskusji mówiono o zorganizowaniu spotkania informacyjnego w sprawie możliwości pozyskiwania funduszy dla przedsiębiorców oraz o propozycji przyznawania przez Stowarzyszenie honorowych wyróżnień dla np. najlepszego przedsiębiorcy, działacza społecznego itp.
   Po tej dyskusji zakończono zebranie.

Posiedzenie Zarzadu SRGiWP - 13.06.2019 roku. Posiedzenie Zarzadu SRGiWP - 13.06.2019 roku.

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 13.06.2019 roku.

wstecz