Strona główna

POSIEDZENIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ - 28.06.2019

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 28.06.2019 roku.

   Czerwcowe zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej poświęcone było głównie sprawom związanym z XXIV Walnym Zebraniem Członków. Zarząd przyjął kilka uchwal, w tym o skreśleniu kilku osób z listy członków, zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok. Prezes Jan Marcinek przedstawił także informację o Funduszu Pożyczek Wzajemnych i jego działalności w miesiącu czerwcu 2019 r.

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 28.06.2019 roku. Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 28.06.2019 roku.

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 28.06.2019 roku.

wstecz