Strona główna

POSIEDZENIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ - 26.11.2019

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 26.11.2019 roku.

   Odbyte w dniu 26 listopada 2019 roku zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej poświęcone było głównie sprawom bieżacym. Zarząd przyjął w szeregi Stowarzyszenia kolejnych 5 członków. Prezes Jan Marcinek przedstawił działalność Funduszu Pożyczek Wzajemnych, obejmującą miesięce od lipca do listopada 2019 roku. W tym okresie udzielono 35 pożyczek na łączną kwotę 356 tys. zł oraz wypłacano udziały własne na kwotę 42520 zł, a także do FPW wpłacono środki z lokaty bankowej w kwocie 8620,89 zł.
   Prezes zapowiedział, że w okresie jesienno-zimowym stowarzyszenie zorganizuje szkolenia dla przedsiębiorców. Ich tematyka obejmie zmiany w przepisach podatkowych,  miedzy innymi: podzielona płatność VAT, likwidacja odwrotnego obciążenia,   biała lista podatników. pracownicze plany kapitałowe, podatek dochodowy oraz bieżące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poinformował również, że na początku listopada odbyło się spotkanie z panem Wacławem Rachwalskim odnośnie prowadzenia dokumentacji stowarzyszenia. Zamówione zostały nowe fronty do regałów meblowych. Zadanie zostanie wykonane na
początku przyszłego roku.

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 26.11.2019 roku.  Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 26.11.2019 roku.

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 26.11.2019 roku.

wstecz