Strona główna

SZKOLENIE DLA PRZEDSIEBIORCÓW - 03.03.2020

Szkolenie dla przedsiebiorców - 03.03.2020 roku.

   Ponad 10 osób wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu, zorganizowanym 3 marca 2020 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Przybyłych powitali Jan Marcinek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie.
   Szkolenie w mniejszym zakresie miało formę wykładu, było raczej pogadanką i dyskusją. Zajęcia poprowadził doradca podatkowy pan Wacław Rachwalski. Problematyka szkolenia dotyczył między innymi następujących tematów:
podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020 roku, zmiany w podatku VAT obowiązujące w 2020 roku, nowe zasady stosowania kas fiskalnych. Doradca udzielił odpowiedzi na wiele zgłoszonych podczas dyskusji pytań. W drugiej części spotkania miały miejsce indywidualne konsultacje zainteresowanych z doradcą.
    Stowarzyszenie organizuje takie szkolenia co roku. Jest to jedna z form pomocy dla przedsiębiorców z terenu gminy, a tym samym realizacja statutowych celów organizacji, znanej przede wszystkim z prowadzenia Funduszu Pożyczek Wzajemnych.

Szkolenie dla przedsiebiorców - 03.03.2020 roku. Szkolenie dla przedsiebiorców - 03.03.2020 roku.
Szkolenie dla przedsiebiorców - 03.03.2020 roku. Szkolenie dla przedsiebiorców - 03.03.2020 roku.

Szkolenie dla przedsiebiorców - 03.03.2020 roku.

wstecz