Strona główna

POSIEDZENIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ - 16.06.2020

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 16.06.2020 roku.

   Wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, odbyło się w dniu 16.06.2020 roku, w odnowionej siedzibie organizacji. Prowadził je Prezes Zarządu - Jan Marcinek.
  Po powitaniu przybyłych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przyjęto porządek obrad, a następnie Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do organizacji kolejnych pięciu osób, z Żegociny (3), Łąkty Górnej (1), Ptaszkowej (1).
    Prezes Jan Marcinek zapoznał zebranych z funkcjonowaniem Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Działa dobrze. W miesiącach  od grudnia 2019 do maja 2020 roku udzielono 26 pożyczek, na łączną kwotę 338 tys. zł. W tym samym okresie wypłacono udziały własne na kwotę 459078,18 zł. W miesiącu marcu ze względu na zagrożenie epidemiczne koronawirusem (Covid-19) nie udzielono pożyczek, a spłaty rat odroczono na jeden miesiąc.
   W dalszej częsci zebrania Prezes Jan Marcinek, który niedawno został powołany na funkcję Prezesa Zarządu LGD "Dolina Raby", poinformowal o pozostałej działaności organizacji. 10 marca 2020 r. zorganizowano szkolenie dla przedsiębiorćów dotyczące przepisów podatkowych.
  Przeprowadzony został remont siedziby Stowarzyszenia. W biurze założono nowe rolety, wymieniono na nową wykładzinę podłogową, wymieniono regały na dokumentację. Koszt przedsięwzięcia - około 4.700 zł.
  Po dyskusji Zarząd przyjął uchwałę o zwołaniu XXV Walnego Zebrania Członków w dniu 29 czerwca 2020 roku, na godzinę 17.00, w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie.
  Po podjęciu tej uchwały zakończono zebranie.

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 16.06.2020 roku. Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 16.06.2020 roku.

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 16.06.2020 roku.

wstecz