Strona główna

POSIEDZENIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ - 29.06.2020

Posiedzenie Zarzadu SRGiWP - 29.06.2020 roku.

   Kolejne wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, odbyło się w dniu 29.06.2020 roku, przed zaplanowanym na ten sam dzień Walnym Zebraniem Członków. Posiedzenie prowadził je Prezes Zarządu - Jan Marcinek. Wzięła w nim udział także Księgowa Stowarzyszenia - Danuta Górecka.
  Po powitaniu przybyłych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przyjęto porządek obrad, a następnie Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu 9 osób z listy członków organizacji. Powodami są: rezygnacja lub nieopłacanie składek członkowskich.
    Prezes Jan Marcinek zapoznał zebranych z funkcjonowaniem Funduszu Pożyczek Wzajemnych w miesiącu czerwcu 2020 r.
U
dzielono 5 pożyczek na kwotę: 56 000,00 zł, oraz wypłacono udział własny na kwotę: 17 065,71 zł.
   Po zapoznaniu się z przygotowanymi sprawozdaniami Zarząd podjął jednogłosnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i przyjęcia bilansu za 2019 rok.
   W dyskusji debatowano nad planem pracy na 2020 rok oraz problemem ściagalności składek członkowskich, po czym
zakończono zebranie.

Posiedzenie Zarzadu SRGiWP - 29.06.2020 roku.  Posiedzenie Zarzadu SRGiWP - 29.06.2020 roku.

Posiedzenie Zarządu SRGiWP - 29.06.2020 roku.

wstecz