Strona główna

POSIEDZENIE ZARZĄDU - 14.03.2023

Posiedzenie Zarządu - 14.03.2023 r.

    Wspólne zebranie zarządu i komisji rewizyjnej SRGiWP w Żegocinie odbyło się 14 marca 2023 roku w siedzibie organizacji. Prowadził je Prezes Zarządu Jan Marcinek. Po powitaniu przybyłych jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:
1. Powitanie
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków.
3. Informacja dotycząca Funduszu Pożyczek Wzajemnych.
4.
Omówienie propozycji zmian w regulaminie FPW
5. Dyskusja
.
    Po przyjęciu porządku obrad Prezes zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia nowych członków. Uchwałą nr 9/VII/2023 Zarząd przyjął w szeregi Stowarzyszenia 3 kolejne osoby.
      Następnie Prezes poinformował zebranych o funkcjonowaniu Funduszu Pożyczek Wzajemnych. W okresie od listopada 2022 do końca lutego 2023 udzielono łącznie 21 pożyczek na kwotę 271 tys. zł. Wypłacono udziały na kwotę 31 060 zł oraz założono lokatę w wysokości 19 600 zł.
    
W związku z postępującą inflacją i zgodnie z propozycjami z posiedzenia Zarządu w dniu 25 października 2022 r. przygotowany został projekt zmian w regulaminie Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Po dyskusji dokonano zmian w propozycjach przedstawionych przez Prezesa Jana Marcinka i przegłosowano je. Teraz nowa wersja Regulaminu zostanie zaprezentowana do przyjęcie w formie Uchwały Walnego Zebrania Członków.
   
Prezes Zarządu Jan Marcinek poinformował Zarząd i Komisję Rewizyjną o tym, że w lutym b.r. została zakupiona nowa drukarka, gdyż stara ponad 10 -letnia, została wyeksploatowana i przestała zupełnie drukować. Prezes zapowiedział także, że wkrótce zostanie zorganizowane kolejne szkolenie, dedykowane przedsiębiorcom.

Posiedzenie Zarządu - 14.03.2023 r.

Posiedzenie Zarządu - 14.03.2023 r.

Posiedzenie Zarządu - 14.03.2023 r.

wstecz