SRGiWP W PRASIE

POŻYCZAJĄ  SOBIE  PIENIĄDZE

   Bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Żegocina i także okolicznych wsi cieszy się Fundusz Pożyczek Wzajemnych prowadzony przez działające w tej gminie od 1996 roku Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości. Podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia prezes jego zarządu Jan Marcinek poinformował, że w 1999 roku udzielonych zostało aż 62 pożyczki, na łączną kwotę prawie 250 tysięcy złotych. - Stowarzyszeniu udało się w czerwcu ubiegłego roku dzięki wsparciu Fundacji HPI uzyskać dodatkowe środki na działalność Funduszu w wysokości 100 tysięcy dolarów. W tej chwili mamy do dyspozycji 20 tysięcy dolarów, czyli pierwszą ratę pożyczki, którą będziemy musieli spłacić do końca czerwca 2002 roku. Ten zastrzyk finansowy pozwoli nam zwiększyć limit udzielanych członkom FPW pożyczek do 15 tys. zł - poinformował Prezes zarządu SRGiWP Jan Marcinek.
    Warto dodać, że pieniądze na pożyczki pochodzą nie tylko z zaciągniętej pożyczki, ale także z udziałów własnych i składek członków Funduszu oraz środków pozyskanych przez Stowarzyszenie. Każdy z członków FPW ma założoną kartotekę i w każdej chwili może sprawdzić stan swoich środków.
    Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jest stuprocentowa spłacalność zaciągniętych w Funduszu pożyczek, co dobrze świadczy nie tylko o członkach Funduszu, ale także o dobrych decyzjach komisji przyznającej pożyczki, którą kieruje miejscowy ksiądz proboszcz prałat Antoni Poręba.

Tadeusz Olszewski dla "Gazety Krakowskiej" - lipiec 2000

back.jpg (488 bytes)