SRGiWP W PRASIE

OCENA PROJEKTÓW HPI

   Z różnych form pomocy ze strony amerykańskiej fundacji Heifer Project International, działającej od 1944 roku i posiadającej środki z darowizn amerykańskich społeczności, skorzystało do tej pory blisko 8 mln rodzin z ponad 125 krajów świata. Obecnie dysponuje ona budżetem w wysokości około 100 mln dolarów i realizuje ponad 150 projektów.
    W Europie Środkowej i Wschodniej HPI działa od 15 lat. Na terenie gminy Żegocina ze środków amerykańskiej fundacji realizowane były, bądź są projekty: "Rozwój pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej" (już zakończyło się jego finansowanie) i "Rozwój pszczelarstwa w Gminie Żegocina", który obecnie trwa. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, które zajmuje się realizacją tych projektów, otrzymało także finansowe wsparcie dla
utworzonego w 1997 roku Funduszu Pożyczek Wzajemnych.
   W dniach 25 i 26 października przebywały w Żegocinie: Katarzyna Lubczyńska-Saffell i Joanna Cichocka - koordynatorki projektów z ramienia HPI Poland. W pierwszym dniu pobytu spotkały się z beneficjantami dwóch pierwszych projektów tj. rolnikami - hodowcami krów oraz pszczelarzami. Podczas debaty dokonano oceny realizacji tych projektów pod kątem celów, j akie stawia przy realizacji projektów amerykańska fundacja.
    Natomiast 26 października odbyło się szkoleniowe spotkanie na temat: "Sieć funduszy lokalnych szansą na rozwój gospodarstw z projektów HPI". Gospodarzem był Jan Marcinek - prezes zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie - organizacji, która jako jedna z pierwszych w Polsce zorganizowała własny Fundusz Pożyczek Wzajemnych, w latach 1998- 1999 wsparty projektem HPI "Mikrofundusz dla rodzin rolniczych z gminy Żegocina". O tym jak Fundusz Pożyczek Wzajemnych powstawał, na jakich zasadach funkcjonuje, Jan Marcinek opowiadał ponad 15 osobom z różnych miejscowości w Polsce (Ryglice, Sanok, Popielów, Pieszkowo, Śmigieł, Zegary). Informacji prawnych udzielił radca prawny Wacław Rachwalski. FPW w Żegocinie ma się bardzo dobrze, zrzesza już około 300 osób, które pożyczają sobie pieniądze na bardzo korzystnych warunkach (niskie oprocentowanie, łatwy dostęp). Należy dodać, że z pożyczki w wysokości do 30 tys. zł można skorzystać jedynie będąc członkiem tego funduszu i mając już wpłaconych przynajmniej 6 miesięcznych wkładów).

Tadeusz Olszewski dla "Ziemi Bocheńskiej" - listopad 2007

back.jpg (488 bytes)