X WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2005

 

     29 czerwca 2005 roku w sali narad urzędu gminy obradowali na jubileuszowym dziesiątym walnym zebraniu członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Przybyłych członków Stowarzyszenia powitał Prezes Zarządu Jan Marcinek. Na przewodniczącego obrad wybrano Franciszka Koszyka. Zebrani członkowie Stowarzyszenia przyjęli "Regulamin obrad", porządek i regulamin obrad, wybrali Komisję Uchwał i Wniosków (przewodniczący Bogdan Bielak) oraz Komisję Mandatowo-Skrytacyjną (Maria Siekacz), gdyż było to zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Zebranie - zgodnie ze statutem i regulaminem obrad - obradowało w drugim terminie, gdyż frekwencja wyniosła 10 %.

    Sprawozdanie z działalności Zarządu SRGiWP w roku 2004 oraz obszerną informację o dokonaniach organizacji w okresie całej kadencji złożył prezes zarządu Jan Marcinek (Treść sprawozdania - patrz link poniżej). Swoje wystąpienie zakończył podziękowaniami dla całego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Jacek Krajewski. Komisja uznała działalność merytoryczną i finansową Stowarzyszenia za prawidłową i zawnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

    W dyskusji głos zabierali m. in. Maria Siekacz - uznała działalność organizacji za chwalebną i sugerowała, że organizacja powinna współpracować z innymi, podobnymi w celach organizacjami; Barbara Urban - mówiła o współpracy Stowarzyszenia z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Za trafiony uznała najnowszy projekt realizowany przez Stowarzyszenie - tzw. projekt pszczelarski; Jerzy Błoniarz - uznał rolę Stowarzyszenia za olbrzymią, a za szczególnie cenne i pożyteczne działanie uznał Fundusz Pożyczek Wzajemnych; Franciszek Koszyk pytał o możliwość sfinansowania z "programu pszczelego" opracowany przez kilka lat temu projekt "Drogi miodowej".

   X Walne Zebranie Członków przyjęło 7 uchwał i 1 wniosek oraz dokonało wyboru władz na nową kadencję. Wniosek dotyczy podjęcia działań na rzecz promocji żegocińskich miodów i przetworów pszczelarskich. Ważniejsze uchwały dotyczyły przyjęcia sprawozdanie i bilansu, udzielenia absolutorium (jednogłośnie) oraz wyboru prezesa, zarządu, komisji rewizyjnej i Komisji Funduszu Pożyczek Wzajemnych.

   Po przerwie, potrzebnej na ukonstytuowanie się zarządu i komisji, wznowiono obrady. Jan Marcinek w imieniu całego zarządu podziękował za zaufanie, złożył zapewnienie o tym, że zarząd będzie starał się solidarnie pracować dla wspólnego dobra oraz poprosił członków organizacji o większe zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2004 >>>

 
Zebranie prowadził Franciszek Koszyk. Prezes Jan Marcinek podczas składania sprawozdania z działalności.
Jacek Krajewski odczytał protokół komisji rewizyjnej. Głos w dyskusji zabrał m. in. Krzysztof Guzik.

wstecz