XVII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2012

XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

   Siedemnaste w historii Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków miało miejsce 29 czerwca 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. W tym roku przybyło wyjątkowo dużo członków, trzeba było przynosić dodatkowe krzesła. Frekwencja wyniosła14%. Stowarzyszenie w dniu zebrania liczyło 239 członków.
    Na przewodniczącego Zebrania wybrano Franciszka Koszyka, na protokolanta Zofię Marcinek. Zebranie
wybrało także komisje oraz przyjęło regulamin i porządek obrad.  Do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie: Tadeusza Olszewskiego, Czesława Pączka i Jana Krawczyka, natomiast do Komisji Uchwał i Wniosków: Wiktora Twardosza, Renatę Majówka, Danutę Górecką.
   
Po wysłuchaniu sprawozdań Prezesa Zarządu Jana Marcinka, Komisji Rewizyjnej rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy zabrał głos Jan Krawczyk, który pozytywnie odniósł się do pracy Zarządu i działań Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał Czesław Pączek, któy stwierdził, że działalność Stowarzyszenia potrzebna jest co najmniej z dwóch powodów: po pierwsze - to inspiracja do działań na rzecz lokalnej społeczności, po drugie - to źródło aktywności członków Stowarzyszenia. Wysoko ocenił projekty HPI zrealizowane przez Stowarzyszenie, które były pomocne dla rolników, zwłaszcza projekt pszczelarski. Dobrze ocenił, również publikacje wydane przez Stowarzyszenie, zwłaszcza książkę kucharską, o którą pytają przyjeżdżający do Żegociny turyści. W imieniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Żegocińskiej, którego jest prezesem podziękował Zarządowi za współpracę i życzył dalszych owocnych działań.
    W dalszej części zebrania głos zabrał prezes Zarządu Jan Marcinek. Wyraził podziękowanie za to, że coraz więcej członków uczestniczy w corocznych zebraniach  i poddał pod dyskusję niewielką zmianę w regulaminie Funduszu Pożyczek Wzajemnych, która dotyczy pozostawienia w Funduszu Pożyczek Wzajemnych nie sześć udziałów, jak do tej pory, lecz minimum dwanaście z danej linii pożyczkowej. Zaproponował, też zapis o pierwszeństwie udzielania pożyczek dla członków, którzy uczestniczą w corocznym WZC.  Następnie głos zabrał p. Tadeusz Olszewski odniósł się do zapisu w regulaminie Funduszu Pożyczek Wzajemnych stwierdzając, że jest wręcz konieczność, aby po spłacie pożyczki zostawić większą ilość udziałów niż tylko sześć. Zwrócił uwagę na wzajemną solidarność i zrozumienie idei FPW. Wspomniał, że z działalności Stowarzyszenia zniknęła loteria "Gorące serca" ze względu na zmianę przepisów Ministerstwa Finansów, ale dzięki tej akcji Stowarzyszenie pomagało chorym i niepełnosprawnym dzieciom z naszej gminy. W dalszej części wystąpienia zachęcał, aby Stowarzyszenie włączyło się w obchody 720-lecie Żegociny. Uroczystość odbędzie się w przyszłym roku. Powiedział także, że do Stowarzyszenia często wpływają prośby o sponsoring i pomoc finansową. Przypomniał także, żeby zorganizować konkurs o przedsiębiorczości, które to działanie było już wcześniej planowane. Poprosił, aby wszyscy mieszkańcy w miarę możliwości włączyli się w działania ratujące dorobek kulturowy naszego regionu. Za przykład dał mieszkańców Łąkty Górnej, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w przedstawieniach obrzędowych.
    Po dyskusji zebranie jednogłośnie udzieliło Zarządowi Absolutorium. Zebrani uchwalili także niewielką zmianę w Regulaminie Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczek Wzajemnych oraz główne kierunki pracy na 2012 rok.
    O głos poprosił ponownie prezes Zarządu Jan Marcinek. Podziękował wszystkim, którzy społecznie bez żadnego wynagrodzenia pracują dla dobra organizacji: m.in. Zarządowi Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Komisji opiniującej Fundusz Pożyczek Wzajemnych, Wójtowi Gminy oraz wszystkim, którzy włączają się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Podziękował także Przewodniczącemu WZC - panu Franciszkowi Koszykowi za przeprowadzenie obrad. Życzył dalszych sukcesów dla organizacji i w imieniu Zarządu zapewnił o staraniach o dalszy rozwój Stowarzyszenia i żegocińskiej społeczności.

XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.

XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2012 r.
ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE >>> SPRAWOZDANE ZARZĄDU >>>

wstecz