23walne2018-00.jpg (26669 bytes)

XXIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2018

   XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie odbyło się w drugim terminie, w dniu 29 czerwca 2018 roku, w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Przybyłych 33 członków organizacji powitał Prezes Zarządu Pan Jan Marcinek, który poprowadził także wybór Przewodniczącego Zebrania. Został nim Pan Czesław Pączek. Natomiast na sekretarza zebrania wybrano panią Zofię Marcinek. Dokonano także wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
   Obszerne sprawozdanie z działalności organizacji w 2017 roku przedstawił Prezes Zarządu Jan Marcinek. Z przekazanych informacji wynika, że Stowarzyszenie bardzo udanie nadal prowadzi Fundusz Pożyczek Wzajemnych. W roku 2018 udzielono aż 87 pożyczek. Stowarzyszenie udzielało pomocy organizatorom różnych imprez i konkursów. Wsparło nagrodami m. in: konkurs palm, "Roztańczone Przedszkolaki". Przeprowadziło dwa szkolenia dla przedsiębiorców. 21 kwietnia 2017 roku zorganizowało dla członków organizacji wycieczkę do Warszawy, podczas której zwiedzono m.in. budynek Sejmu i Pałac Prezydencki. W imieniu Komisji Rewizyjnej Bogdan Bielak przedstawił wyniki kontroli, stwierdzające poprawną i dobrą działalność zarządu i zgłosił wniosek o udzieleniu mu absolutorium. W głosowaniu jawnym Zarząd Stowarzyszenia, w którym pracowali: Jan Marcinek, Wojciech Wrona, Tadeusz Olszewski, Krzysztof Wrona, Zdzisław Cempura uzyskał jednogłośne absolutorium.
   Wysoko działalność organizacji ocenił Wójt Jerzy Błoniarz, który podkreślił, że organizacja nawiązuje do dorobku Kas Stefczyka i ruchu spółdzielczego. Wskazał na rolę Funduszu Pożyczek Wzajemnych, zwłaszcza w zakresie pomocy dla przedsiębiorców. W dyskusji głos zabrał także Tadeusz Olszewski, który podkreślił współpracę z innymi organizacjami oraz wskazał na konieczność modernizacji biura Stowarzyszenia, w którym powinny być prezentowane osiągnięcia organizacji.
  Prezes Jan Marcinek podziękował wszystkim instytucjom i organizacjom za współpracę. Zebranie przyjęło jeszcze podstawowe kierunki pracy w 2018 roku (realizacja projektu zgłoszonego do LGD "Dolina Raby" i pozytywnie ocenionego, kolejne szkolenia, w tym z zakresu RODO, dalszy rozwój Funduszu Pożyczek Wzajemnych) oraz wnioski do realizacji.

XXIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2018 r. XXIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2018 r.
XXIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2018 r. XXIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2018 r.
XXIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2018 r. XXIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2018 r.
XXIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2018 r. XXIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2018 r.
XXIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2018 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2017 ROK >>>

wstecz