XXVII Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Zegocinie - 29.06.2022 r.

XXVII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2022

   XXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie ponownie odbyło się 29 czerwca 2022 roku, w sali obrad w Urzędzie Gminy w Żegocinie, zgromadziło się 35 członków organizacji. Ponieważ organizacja liczy obecnie 265 osób, obradowano w drugim terminie.
    Po powitaniu przybyłych przez Prezesa Zarządu wybrano Przewodniczącą Zebrania - Annę Rogala i Sekretarza - Zofię Marcinek. Dokonano także wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, która stwierdziła, że zebranie może podejmować uchwały w drugim terminie oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
    Zgromadzeni wysłuchali kilku sprawozdań, które zaprezentowali: Prezes Zarządu Jan Marcinek [pełna treść wystąpienia >>>], który dokonał podumowania pracy za 2021 rok.  Księgowa - Danuta Górecka przedstawiła sprawozdanie finansowe), a członek Komisji Rewizyjnej - Radosław Waligóra - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która wysoko oceniła prace Zarządu i wniosła o udzielenie absolutorium. 
   W dyskusji głos zabrali: Anna Rogala. Wojciech Wrona, Tadeusz Olszewski. Poruszyli kilka tematów, m. in. wysoko ocenili działalność organizacji, dziękowali zarządowi i komisji FPW za pracę, przedstawili kilka propozycji do planu pracy organizacji. Zachecali także do udziału w imprezach organizowanych w tym roku na terenie gminy Żegocina.
   XXVII WZC podjęło kilka uchwał (wszystkie jednoglośnie), w tym o zatwierdzeniu sprawozdania i bilansu za 2021 rok i udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2021 rok.
   Zebranie zakończono podziękowaniami dla prowadzącej zebranie, członków wybranych do komisji i uczestników zebrania oraz dla pracujących społecznie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Pożyczkowej.

XXVII Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Zegocinie - 29.06.2022 r. XXVII Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Zegocinie - 29.06.2022 r.
XXVII Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Zegocinie - 29.06.2022 r. XXVII Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Zegocinie - 29.06.2022 r.
XXVII Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Zegocinie - 29.06.2022 r. XXVII Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Zegocinie - 29.06.2022 r.
XXVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2022 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2021 ROK >>>

wstecz