XXIV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Zegocinie - 28.06.2019 r.

XXIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 28.06.2019

   XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie tym razem cieszyło się sporym zainteresowaniem członków organizacji, którzy 28 czerwca 2019 roku licznie wstawili się do sali obrad w Urzędzie Gminy w Żegocinie. Trzeba było donieść krzeseł, ale i tak nie wystarczyło to do uzyskania kworum, gdyż organizacja liczy obecnie 263 osoby, a frekwencja wyniosła 13,5%.
  Po powitaniu przybyłych przez Prezesa Zarządu wybrano Przewodniczącą Zebrania - Krystynę Sawicką i Sekretarza - Zofię Marcinek. Dokonano także wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Podobnie jak we wszystkich walnych zebraniach, zgromadzeni wysłuchali licznych sprawozdań, które zaprezentowali: Prezes Zarządu Jan Marcinek [pełna treść wystapienia >>>],  Księgowa - Danuta Górecka (sprawozdanie finansowe), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Bogdan Bielak.
   W dyskusji głos zabierali: Jerzy Błoniarz, Tadeusz Olszewski, Wojciech Wrona. Poruszono wiele tematów, w tym: o działalności Funduszu Pożyczek Wzajemnych, o pomocy dla szkół i innych instytucji, o pisaniu projektów i zgłoszono kilka wniosków, w tym o podwyższenie płac dla pracowników Stowarzyszenia i przyznania preferencji dla aktywnych w działalności Stowarzyszenia.
   WZC podjęło kilka uchwał, w tym o udzieleniu  Zarządowi absolutorium za 2018 rok, o zmianach w Regulaminie Funduszu Pożyczek Wzajemnych (będzie nowa, wyższa linia pożyczkowa - 30.000 zł). Przyjęto podstawowe założenia do planu pracy na kolejny rok, w którym znalazły się: modyfikacja Funduszu Pożyczek Wzajemnych, realizacja projektu złożonego w LGD, zorganizowanie szkolenia dla przedsiębiorców, wykonanie remontu pomieszczeń Stowarzyszenia.
   Zebranie zakończono podziękowaniami dla prowadzących zebranie i jego uczestników oraz dla pracującego społecznie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Pożyczkowej, w której pracują: Jerzy Błoniarz, Krzysztof Guzik, Wojciech Wrona, Jan Marcinek, Zdzisław Cempura.

XXIV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Zegocinie - 28.06.2019 r. XXIV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 28.06.2019 r.
XXIV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 28.06.2019 r. XXIV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 28.06.2019 r.
XXIV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 28.06.2019 r. XXIV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 28.06.2019 r.
XXIV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 28.06.2019 r. XXIV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 28.06.2019 r.
XXIV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 28.06.2019 r. XXIV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 28.06.2019 r.
XXIV Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 28.06.2019 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2018 ROK >>>

wstecz