XXV Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2020 r.

XXV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2020

   Jubileuszowe, XXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie odbyło się w szczególnych okolicznościach, w czasie trwającej epidemii spowodowanej koronawirusem i wynikającymi z tego zaleceniami sanitarnymi.
    30 czerwca 2020 roku, w sali obrad w Urzędzie Gminy w Żegocinie, zgromadziło się 17 członków organizacji. To oczywiście za mało, aby zebranie odbyć w pierwszym terminie, gdyż organizacja liczy obecnie 264 członków. Niska frekwencja (6,4%) z pewnościa spowodowana była ograniczeniami sanitarnymi.
    Po powitaniu przybyłych przez Prezesa Zarządu wybrano Przewodniczącą Zebrania - Annę Rogala i Sekretarza - Zofię Marcinek. Dokonano także wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Podobnie jak we wszystkich walnych zebraniach, zgromadzeni wysłuchali kilku sprawozdań, które zaprezentowali: Prezes Zarządu Jan Marcinek [pełna treść wystąpienia >>>],  Księgowa - Danuta Górecka (sprawozdanie finansowe), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Bogdan Bielak. Komisja Rewizyjna, która wysoko oceniła działaność Zarządu, zgłosiła dwa wnioski: pierwszy o udzielenie Zarządowi absolutorium oraz zobowiązanie Zarządu o wyegzekwowanie opłacenia zaległych i bieżących składek członkowskich. Opłaca je bowiem tylko około 50 % członków organizacji.
   W dyskusji głos zabierali: Jerzy Błoniarz  i Anna Rogala. Jerzy Błoniarz wyraził uznanie i podzieowania dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i wszystkich, którzy aktywnie od wielu już lat czynnie działają w organizacji i dokonując systematycznych wpłat udziałów w Funduszu Pożyczek Wzajemnych, pomagają innym. Zawnioskował także, aby sporządzić jakieś opracowanie (kalendarium) podsumowujące 25 lat działalności Stowarzyszenia. Pomysł ten poparła też Anna Rogala, która zaoferowała pomoc młodzieży szkolnej przy organizacji uroczystości jubileuszowej.
   XXV WZC podjęło kilka uchwał, w tym o zatwierdzeniu sprawozdania i bilansu za 2019 rok, o udzieleniu  Zarządowi absolutorium za 2019 rok. Wszystkie zapadły jednogłosnie. Przyjęto także podstawowe założenia do planu pracy na kolejny rok, w którym znalazły się m. in: dalszy rozwój Funduszu Pożyczek Wzajemnych, działalność szkoleniowa dla przedsiębiorców i zorganizowanie spotkania z Ministrem Rozwoju i Przedsiębiorczości z przedsiębiorcami w celu przedstawienia propozycji rządowych dla marych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie to było wnioskowane na poprzednim WZC i miało się odbyć na wiosnę, niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną nie zostało zrealizowane.
  Przyjęto także wniosek w sprawie zorganizowania jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia, w tym wydanie wydanie drukiem okolicznościowego wydawnictwa o działalności organizacji w minionym ćwierćwieczu.

   Zebranie zakończono podziękowaniami dla prowadzącej zebranie, członków wybranych do komisji i uczestników zebrania oraz dla pracujących społecznie: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Pożyczkowej, w której pracują: Jan Marcinek, Jerzy Błoniarz, Krzysztof Guzik, Wojciech Wrona, Jan Marcinek, Zdzisław Cempura.

XXV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Zegocinie - 29.06.2020 r. XXV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2020 r.
XXV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2020 r. XXV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2020 r.
XXV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2020 r. XXV Walne Zebranie Czlonków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2020 r.
XXV Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2020 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2019 ROK >>>

wstecz