XXVI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2021

   XXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie ponownie odbyło się w szczególnych okolicznościach, w czasie trwającej epidemii spowodowanej koronawirusem, ale już w okresie spadku liczby zachorowań i zmniejszenia ograniczeń.
    29 czerwca 2021 roku, w sali obrad w Urzędzie Gminy w Żegocinie, zgromadziło się 34 członków organizacji. To oczywiście za mało, aby zebranie odbyć w pierwszym terminie, gdyż organizacja liczy obecnie 263 członków. 
    Po powitaniu przybyłych przez Prezesa Zarządu wybrano Przewodniczącą Zebrania - Annę Rogala i Sekretarza - Zofię Marcinek. Dokonano także wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, która stwierdziła, że zebranie może podejmować uchwały w drugim terminie oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Zgromadzeni wysłuchali kilku sprawozdań, które zaprezentowali: Prezes Zarządu Jan Marcinek [pełna treść wystąpienia >>>], który dokonał także podsumowania 25 lat działalności organizacji [zobacz >>>],   Księgowa - Danuta Górecka (sprawozdanie finansowe), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Bogdan Bielak. Komisja Rewizyjna, która wysoko oceniła działalność Zarządu, zgłosiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Podjęto uchwałę o jawnych wyborach Prezesa i członkó Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
   W dyskusji głos zabrali Jerzy Błoniarz  i Anna Rogala. Jerzy Błoniarz przypomniał początki działalności organizacji i kontakty z HPI oraz wyraził uznanie i podziękowania dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i wszystkich, którzy aktywnie od wielu już lat czynnie działają w organizacji. Anna Rogala także nawiązała do początków działalności organizacji oraz pogratulowała Prezesowi, członkom zarządu i komisji rewizyjnej wyboru na kolejną kadencję.
   XXVI WZC podjęło kilka uchwał, w tym o zatwierdzeniu sprawozdania i bilansu za 2021 rok, o udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2020 rok oraz wyborze Prezesa (jedynym kandydatem był Jan Marcinek), członków zarządu (Cempura Zdzisław, Guzik Krzysztof,  Tadeusz Olszewski, Wojciech Wrona) ,i Komisji Rewizyjnej (Bogdan Bielak, Józef Kępa, Radosław Waligóra). Wszystkie (z wyjątkiem Bogdana Bielaka (1 głos wstrzymujący się) - zapadły jednogłośnie. 
   Zebranie zakończono podziękowaniami dla prowadzącej zebranie, członków wybranych do komisji i uczestników zebrania oraz dla pracujących społecznie: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Pożyczkowej, w której pracują: Jan Marcinek, Jerzy Błoniarz, Krzysztof Guzik, Wojciech Wrona, Jan Marcinek, Zdzisław Cempura.
   Ustalono, że jeśli nic nie przeszkodzi, w październiku br. zostaną zorganizowane obchody 25-lecia organizacji.

XXVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2021 r. XXVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2021 r.
XXVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2021 r. XXVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2021 r.
XXVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2021 r. XXVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2021 r.
XXVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2021 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2020 ROK >>> PODSUMOWANIE 25 LAT DZIAŁALNOŚCI >>>

wstecz